BOAS.IO WORLD RECORD? NEW IO GAME Boas.io Snake Vs. City! - bladeofgame.com

BOAS.IO WORLD RECORD? NEW IO GAME Boas.io Snake Vs. City!

CookieGuy
Views: 3052246
Like: 27895
boas.io (boas io) new .io game on your phone (Android or ios) boas.io World Record, boas.io hack, boas.io new world record, HOW TO EAT 100% OF THE MAP (World Record)! How to play boas IO without hack and glitch.

►► SECOND CHANNEL – ◄◄
►► DISCORD – ◄◄
►► Click for 🍪🍪🍪 ◄◄
►► ◄◄

◂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••▸

513 Comments

  1. ,😮😮😮😥🧐🧐😰😰😱😱😱😱🤕🤒😢😭🙀😿🚗

  2. 😈😈👿👿👿😡😠😈😈👿👿😈😡👿😡😡👿😡

  3. my high score is 100trillion insane right

  4. My high score for boas.io is literally 8.755 million it will take 1 hour to overtake .

  5. First match high score: 4.08k, 2nd match high score 33.6 k, 3rd match(garden) 73.4k, 4th level(farm) 223.4k, 5th level 607k 6th level 1.023million and level 7 1.302 million for boas.io

  6. new world record : 9.035 million it took 75 mins

  7. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  8. Bug cho tôi biết bug free gb đi chơi vui vẻ hạnh phúc bên gia lô đi em ơi anh ta cho tôi không có 👍🏼 cho ok

  9. 8:30 😱😱😱😱😱 OMG Î GËTÊD TØ 2.000M wîńñęr

  10. What is the name of the music in the video?

Leave a Reply

Your email address will not be published.